Cứ phải đúng cái tone này mới chịu được cơ Mùa lễ hội là mùa con sen cái kiến ​​…

Cứ phải đúng cái tone này mới chịu được cơ
Mùa lễ hội là mùa con sen cái kiến ​​lên ngôi. Kèm thêm sự tàng hình đến kỳ diệu của một cơ sống. Biết là dại mà vẫn phải cố. Haiza

#invitationdesign #anniversary #orangecolor #vaio #ipadpro

Source

2 Replies to “Cứ phải đúng cái tone này mới chịu được cơ Mùa lễ hội là mùa con sen cái kiến ​​…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *